فرایند درمان - مرکز درمان بازگشت - ترک اعتیاد بازگشت
 

امروز : دوشنبه 29 مرداد 1397

چگونگی ترک اعتیاد ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

از آنجایی که شما وابستگی به یکی از موادمخدر( تریاک، کراک، هروئین، شیره و .....) یا سوء مصرف مواد دیگری مانند شیشه( متامفتامین) کوکائین، قرصهای روانگردان یا حشیش( کانابیس) را دارید، بدینوسیله از شما دعوت می شود تا در این مرکز، ارزیابی و درمان خود را آغاز کنید. هدف این مرکز ارائه درمان های مختلف به همراه مشاوره و روان درمانی، آزمایش سم شناسی اعتیاد( آزمایش ادرار) قطع یا کاهش مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر و در نهایت بهبودی کامل شماست. درمان های این مرکز شامل موارد زیر خواهد بود:

1- درمان سم زدایی با متادون یا بوپرونورفین

2- درمان سم زدایی به کمک سایر داروها مانند کلونیدین

3- درمان سوء مصرف مواد محرک( شیشه، کوکائین، ...) به روش ماتریکس

4- درمان نگهدارنده با متادون یا بوپرونورفین

5- درمان نگهدارنده با نالتراکسون

6- مشاوره و روان درمانی فردی، خانوادگی، گروهی و خود یاری برای درمان

7- ترک و کاهش مصرف سیگار

8- اجرای تست ها و آزمونهای روان شناختی

9- آموزش خانواده با مدرس تعلیم دیده

10- استفاده از سایکودرام و رول پلی اینگ در درمان گروهی

فعالیتهای ارزیابی اثربخشی درمان:

1- ارزیابی جامع جسمی، روان شناختی و اجتماعی

2- آزمایش ادرار براساس نوع درمان و نوع ماده مصرفی در این مرکز از شما معاینه طبی به عمل می آید. شما معاینه جسمی، مصاحبه اولیه، ارزیابی جامع روان شناختی خواهید شد و با شروع درمان از شما آزمایش های معمولی مانند آزمایش تست های کبدی، آزمایش ادرار از نظر مصرف موادمخدر گرفته خواهد شد.( در درمان نگهدارنده در سه ماه اول به صورت هفتگی خواهد بود)

تذکر: در صورت منفی بودن آزمایش ادرار از شما هزینه ای دریافت نخواهد شد و در صورت مثبت شدن به ازاء هر جواب مثبت( در صورت استفاده از مواد یا داروهای مخدر) هزینه آزمایش  به صورت  مضاعف دریافت خواهد شد.

معاینه( ویزیت) اول شما زمان خواهد برد. در جریان معاینه اول ابتدا پس از انجام مصاحبه اولیه به پزشک ارجاع شده تا طرح درمان اولیه مشخص گردد. سپس برای ارزیابی جامع توسط روان شناس مشاوره خواهید شد و مجدداً به پزشک معالج خود معرفی خواهید شد تا درمان آغاز گردد. در صورتی که به معاینه روان پزشک نیاز داشته باشید با معرفی نامه به روان پزشک ارجاع شده که هزینه آن به عهده خود بیمار می باشد و ممکن است روند درمانی خاص خود را با طول مدت مشخص دارا باشد.

درمان  سم زدایی با متادون

چنانچه پزشک و شما به اتفاق درمان سم زدایی با متادون را انتخاب نمودید. این درمان آغاز می گردد. بر این اساس برای شما مقداری متادون به صورت خوراکی( شربت یا قرص) تجویز می شود که باید روزانه شخصاً به مرکز مراجعه و آن را در حضور پزشک یا پرستار میل نمایید. در چند روز اول معمولاً مقدار متادون شما افزایش می یابد و این روند در دو نوبت در روز صورت می پذیرد تا پاسخگوی نیاز بدن شما به ماده مخدر باشد. بعد از سه الی پنج روز افزایش و تنظیم متادون و تبدیل آن به یک نوبت در روز، فرایند کاهش تدریجی آغاز می گردد. روزانه مقداری از متادون شما کاسته می شود تا در مدت 21 روز به صفر برسد. تعداد ویزیت پزشک در 21 روز حداقل 7 بار خواهد بود. شما می توانید در صورت تمایل و صلاحدید روان شناس خود با پرداخت هزینه جداگانه مشاوره خود را تا زمان دلخواه ادامه دهید. گاهی با صلاحدید پزشک و در صورت نیاز به شما داروهای دیگری نیز جهت رفع( یا تخفیف) علائم محرومیت نسخه خواهد شد که باید از داروخانه خارج از مرکز تهیه نمایید. تمامی این داروها به تدریج طی 3-2 هفته قطع می شوند.

 

سم زدایی با بوپرونورفین

چنانچه پزشک و شما به اتفاق درمان سم زدایی با بوپرونورفین را انتخاب نمودید پس از یک دوره محرومیت از مصرف مواد مخدر که( برحسب انواع مواد این دوره محرومیت بین 8 الی 36 ساعت می تواند متفاوت باشد). درمان با این دارو شروع می شود و طی حداکثر 15 روز به پایان می رسد. لازم به ذکر است که در طی این مدت بیمار هر روزه به استثناء ایام تعطیل توسط پزشک مرکز و روان شناس ویزیت شده و دارو را به صورت زیرزبانی مصرف می نماید.( لازم به ذکر است که در دوره محرومیت اولیه داروهای غیرمرفینی جهت تخفیف علائم مربوط تجویز می شود).

سم زدایی با کلونیدین

این درمان پس از شرح روش اجرا توسط پزشک و در صورت موافقت شما آغاز می شود. براین اساس برای شما داروی کلونیدین تجویز و نسخه می شود که باید از داروخانه تهیه و طبق دستور پزشک مصرف نمایید. مدت این درمان حدوداً (21-14روز) چهارده الی بیست و یک روز می باشد. ولی این مدت در صورت نیاز اضافه و هزینه آن دریافت خواهد شد. تعداد ویزیت پزشک در این مدت  حداقل 10-8 جلسه می باشد. شما می توانید مشاوره خود را با پرداخت هزینه جداگانه و با صلاحدید روانشناس تا زمان دلخواه ادامه دهید.

به دلیل اثرگذاری قرص کلونیدین در کاهش فشارخون لازم است در چند روز اول مقدار کلونیدین شما تنظیم  تا از علائم ناخوشایند آن جلوگیری شود. پس از مدتی فرایند کاهش تدریجی آغاز و روزانه مقداری از کلونیدین شما کاسته می شود تا در مدت 21 روز به صفر برسد. در پایان درمان و پس از اطمینان از نبود موادمخدر در بدن شما از طریق تستهای لازم با داروهایی مانند نالوکسان یا نالتراکسون سم زدایی خواهید شد.

تذکر: پس از اتمام درمان سم زدایی با هر کدام از سه روش متادون-  بوپرونوفین و کلونیدین) ارتباط بیمار با مرکز به هیچ عنوان قطع نمی شود و بیمار هفته ای یک الی دو بار و ترجیحاً به هنگام گروه درمانی بایستی به مرکز مراجعه نماید. در خلال این مدت بیمار به کمیته فرهنگی مرکز اضافه شده و در درمان سایر بیماران مرکز و( اصلاح الگوهای رفتاری و روانی خویش) به کادر درمانگر کمک می نماید

هنگام مصرف کلونیدین باید از کار با دستگاههای خطرناک، رانندگی، موتورسواری و کارهایی که انجام آنها نیاز به هوشیاری دارند بپرهیزید بهتر است هفته اول به طور کامل استراحت نمایید.

درمان نگهدارنده با نالتراکسون

شما می توانید بعد از سم زدایی موفق در صورت تمایل و پس از اخذ تعهد کتبی با توجه عوارض ناشی از مصرف همزمان موادمخدر و کپسول مربوطه وارد درمان با داروی نالتراکسون شوید. نالتراکسون یک داروی ضدمخدر است که مصرف آن مانع اثربخشی موادمخدر بر روی مغز و بدن شما می شود. به عبارت دیگر اگر هر روز یک کپسول 50 میلی گرم آن را میل نمایید سوء مصرف هر ماده مخدر و افیونی نه تنها باعث نشئگی نمی شود بلکه باعث عوارض ناخوشایندی درشما خواهد شد. توصیه می شود درمان با نالتراکسون حداقل 6 ماه تحت نظر این مرکز و در صورت صلاحدید درمان گران حتی بعد از آن نیز ادامه یابد. لازم به ذکر است دارو به صورت روزانه توسط یکی از همراهان بیمار خورانده می شود.

شما در جریان درمان با نالتراکسون لازم است هرهفته به پزشک و روانشناس این مرکز مراجعه کنید. ضمن دریافت درمان پزشکی و مشاوره حداقل یک بار در هفته نالتراکسون را در حضور آنها میل نمایید. در هر مرحله از درمان در صورت تشخیص پزشک و روانشناس مبنی به نیاز شما به روان درمانی به  روانشناس ارجاع خواهید شد. که در این خصوص تعداد جلسات روان درمانی توسط روانشناس با هماهنگی و موافقت شما تعیین می گردد و برای هر جلسه مبلغ ویزیت جداگانه دریافت خواهد شد.

تذکر مهم: استفاده از نالتراکسون برای افرادی که هنوز سم زدایی به صورت کامل انجام نشده و یا اثرات موادمخدر هنوز در بدن آنها وجود دارد، بسیار خطرناک بوده و در صورت استفاده از آن بایستی فوراً به مراکز درمانی و یا بیمارستان مراجعه نمایند. در این مرکز نیز پس از سم زدایی ابتدا آزمایش ادرار و  تست نالوکسان گرفته شده و پس از حصول اطمینان درمان با نالتراکسون آغاز می گردد.

درمان نگهدارنده بامتادون

برای آن عده از بیماران که نتوانند یا نخواهند علائم یا محرومیت های ناشی از سم زدایی را تحمل کنند و یا سابقه ترکهای متعدد و نا موفق یا عودهای مکرر داشته باشند، پزشک درمان نگهدارنده را توصیه می نماید (که می تواند درمان نگهدارنده با متادون یا بوپرونورفین باشد.) و در صورت موافقت شما این درمان آغاز می شود. براین اساس برای شما مقداری متادون به صورت خوراکی( شربت یا قرص) تجویز شده که باید روزانه شخصاً به اتاق متادون مراجعه و آن را در حضور پزشک یا پرستار متادون میل نمایید. در اوایل مقدار متادون شما معمولاً افزایش می یابد تا پاسخگوی نیاز بدن شما باشد( induction). بعد از رسیدن به دوز دارویی مناسب شما ، که معمولاً یک هفته به طول می انجامد. این درمان را برای مدت نامحدود  ادامه خواهید داد. که مدت آن برحسب شرایط فردی، اجتماعی، روحی و روانی هر فرد متفاوت خواهد بود و ممکن است تا آخر عمر هم طول بکشد. در این حالت هدف عمده درمان کاهش آسیب در همه ابعاد آن برای خود فرد، خانواده و جامعه می باشد که میسر می گردد. لازم به ذکر است که پس از مدتی و در صورت رعایت تمامی قوانین و مقررات مرکز تعداد مراجعه شما به سه و سپس دو و نهایتاً به یک بار در هفته می رسد که داروهای موردنیاز یک هفته در هر بار مراجعه دریافت می گردد.

 

درمان نگهدارنده با بوپرونورفین

با توجه به عمل ذکر شده در مبحث درمان نگهدارنده با متادون چنانچه پزشک درمان نگهدارنده با بوپرونورفین را توصیه نماید و در صورت موافقت شما این درمان آغاز می شود. براین اساس برای شما مقداری بوپرونورفین به صورت زیرزبانی تجویز می شود که بایستی شخصاً روزانه به مرکز مراجعه و آنها را در حضور پزشک یا پرستار مربوطه  میل نمایید. لازم به ذکر است که با تداوم درمان در صورت رعایت تمامی مقررات مرکز تعداد مراجعات شما به سه و سپس دو و نهایتاً یک بار در هفته کاهش خواهد یافت.

درمان وابستگی به مصرف مواد محرک

اساس درمان در این روش پرداختن به بعد روانی و انجام مشاوره توسط روانشناس به صورت دو جلسه در هر هفته به مدت هر جلسه چهل و پنج دقیقه می باشد. در هر جلسه موضوعات خاصی در راستای تغییر سبک زندگی به مراجع آموزش داده و با وی کار می شود و در صورت لزوم از داروهای خاص حسب شرایط مراجع استفاده می گردد. لازم به ذکر است حداقل تعداد جلسات 24 جلسه و در صورت تمایل بیمار و حسب شرایط مربوطه  و موضوع مورد لزوم( ولع و ....) می تواند اضافه گردد.

تذکر: بعد از اتمام دوره و جلسات، بیمار می تواند در جلسات گروه درمانی که مختص این افراد می باشد نیز شرکت نماید که بابت آن هزینه ای دریافت نخواهد شد. بهتر است ارتباط بیمار به هیچ عنوان با بخش درمان قطع نگردد. در این مرکز درمانگران به صورت اختصاصی بر مشکلات مربوط به مصرف و وابستگی به مواد محرک مانند شیشه، حشیش، قرصهای روانگردان( اکستازی)، کوکائین و..... تمرکز داشته و از طریق درمانهای روان شناختی و درمان علامتی پزشکی و مشاوره در صورت نیاز مشاوره روان پزشکی به مداوای مراجعان می پردازند. همانطور که می دانید درمان انتخابی و اصلی برای این بیماران درمان غیردارویی می باشد. لذا مراجعین بایستی هفته ای 2 تا 3 بار به مرکز مراجعه کرده و تحت ارزیابی دقیق روانشناختی و درمانهای دارویی و غیردارویی قرار گیرند. همچنین از مراجعین به صورت هفتگی آزمایش ادرار گرفته می شود. شایان ذکر است شرط اصلی موفقیت در درمان وابستگی  به مصرف مواد محرک شرکت مرتب و منظم در درمان و همکاری صحیح بیماران با درمان گران است. در صورتی که مراجعه کننده سوء مصرف یا وابستگی به مواد دیگری مانند مواد افیونی داشته باشد باید همزمان تحت درمان قرار گیرد و لذا مستلزم پرداخت هزینه متفاوت و رعایت قوانین مربوطه می باشد.

هزینه درمان

هزینه درمان برحسب نوع و روش درمان و تعداد دفعات ویزیت(معاینه) پزشک و روانشناس متفاوت بوده که در یک تاپیک مجزا به رؤیت مراجع رسانده و پس از انتخاب نوع درمان که با پیشنهاد کادر درمانی و موافقت مراجع انجام می شود هزینه درمانی به صورت ماهیانه در چهار قسط هفتگی، در ابتدای هر هفته اخذ می گردد. لازم به ذکر است پس از شروع در صورت  عدم مراجعه به مرکز، هزینه دریافت شده مسترد نخواهد شد.

درمانهای غیر دارویی و مشاوره

در این مرکز صرفنظر از درمانهای دارویی که دریافت می دارید شما روان درمانی و مشاوره نیزمی شوید.که بعضی از این آنها جزء بسته درمانی شما بوده و برخی دیگر نیازمند پرداخت هزینه جداگانه است.

 در جریان مشاوره به شما کمک می شود تا:

1-  مصرف موادمخدر و محرک را متوقف سازید.

2- نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و علل و عواملی که شما را به سمت مصرف سوق می دهند شناسایی تا بتوانید آنها راکنترل نمایید

3- راههای عملی مقابله با وسوسه را آموخته تا بتوانید لغزشهای خود را مهار کنید.

4- از رفتارهای خطرناک در زمینه بیماریهای عفونی مانند ایدز و هپاتیت دوری کنید.

5- با فراگیری آموزشهای مربوطه، رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی خود را اصلاح نمایید.

6- روابط خانوادگی و اجتماعی خود را تقویت کنید

7- همچنین جلساتی برای آموزش خانواده تشکیل می شود تا اعضای خانواده بیماری شما را شناخته و بتوانند به شما و خودشان در جهت کاهش آسیب و درمان شما  کمک نمایند.

8- آموزش موارد 7 گانه فوق از طریق رول پلی اینگ نیز تقویت می شود.

ما از شما خواهش می کنیم تا در جریان مصاحبه، درباره مصرف مواد افیونی، سایر مواد و داروهای روان گردان به ما اطلاع صحیح و کامل بدهید همچنین ما را از تزریق مواد و رفتارهای جنسی که ممکن است زمینه ساز ابتلاء به بیماریهای عفونی مانند ایدز و هپاتیت باشد آگاه نمایید. همچنین خواهش می کنیم به خاطر داشته باشید که از نظر ما مصرف مواد مخدر و محرک در هنگام درمان جرم نیست و بدانید که هیچ کس کامل نمی باشد و قطع مصرف مواد نسبتاً سخت است. بنابراین برای اینکه بتوانیم به شما کمک کنیم لازم است ما را از مصرف مواد خود در حین درمان آگاه سازید به علاوه از شما می خواهیم که مصرف هر گونه دارو( داروی طبی) چه قبل و چه هنگام درمان را به ما اطلاع دهید زیرا ممکن است بر داروهایی که به شما می دهیم اثر داشته باشد، همچنین از شما می خواهیم که قبل از مصرف هرگونه دارو غیر از داروهایی که تجویز می نماییم با ما مشورت نمایید