امروز : چهارشنبه 28 شهريور 1397

معرفی گروه روانشناسی مرکز ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

نام : بهرام

نام خانوادگی : سروری

تحصیلات تا دیپلم : 1362 تنکابن

تحصیلات دانشگاهی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران) – دانشگاه ازاد اسلامی تنکابن

اخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق : استخدام رسمی وزارت بهداشت ودرمان

-          دانشگاه علوم پزشکی گیلان                                  1376- 1372

-          دانشگاه علوم پزشکی مازندران                             تا کنون - 1376

ریاست نظام پرستاری شهرستان تنکابن ( 1386- 1382 )

عضویت در انجمن روانشناسی ایران

عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

کارشناس اموزش دانشگاه بین الملل پزشکی رامسر   

مشاور دانشجویان دانشگاه بین الملل پزشکی رامسر

مدرس دروس روانشناسی دانشگاه پیام نور ( مرکز رامسر )

مشاور دانشجویان دانشگاه جامع علمی – کاربردی چناربن تنکابن

سمت : روانشناس و مسئول گروه روانشناسی مرکز


نام : ماریتا

نام خانوادگی : کسرایی

محل تولد : تنکابن

تحصیلات :کارشناس روانشناسی بالینی

فارغ التحصیل : دانشگاه ازاد اسلامی تنکابن ( 1382)

سوابق : مشاور روانشناسی در مرکز بهداشت شهرستان تنکابن ( 1383 لغایت 1385 )

            مشاور روانشناسی در مرکز درمان سوء مصرف مواد بازگشت  ( 1386 تا کنون )

سمت : روانشناس مرکز


نام : شکوفه

نام خانوادگی : رستمی نژاد 

نام پدر : رستم

محل تولد : تنکابن

تحصیلات : کارشناس زیست شناسی عمومی از دانشگاه تربیت معلم 

               کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

سمت : روانشناس و مسئول انجام امور تحقیقاتی مرکز