امروز : يكشنبه 1 مهر 1397

معرفی پرستار ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

نام : بهرام

نام خانوادگی : سروری

تحصیلات تا دیپلم : 1362 تنکابن

تحصیلات دانشگاهی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران) – دانشگاه ازاد اسلامی تنکابن

اخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق : استخدام رسمی وزارت بهداشت ودرمان

-          دانشگاه علوم پزشکی گیلان                                  1376- 1372

-          دانشگاه علوم پزشکی مازندران                             تا کنون - 1376

ریاست نظام پرستاری شهرستان تنکابن ( 1386- 1382 )

عضویت در انجمن روانشناسی ایران

عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

کارشناس اموزش دانشگاه بین الملل پزشکی رامسر   

مشاور دانشجویان دانشگاه بین الملل پزشکی رامسر

مدرس دروس روانشناسی دانشگاه پیام نور ( مرکز رامسر )

مشاور دانشجویان دانشگاه جامع علمی – کاربردی چناربن تنکابن