امروز : يكشنبه 1 مهر 1397

کمیته فرهنگی ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

کمیته فرهنگی اکثراً از بیماران درمان یافته یا بیمارانی که مدت مدیدی لغزش ننموده اند تشکیل شده است. این کمیته آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما بوده و راهکارهای شما و هرگونه همکاری یا طرحی که در جهت رفع مشکل شما عزیزان باشد را به کادر درمانی ارائه داده و در نهایت اجراء می گردد.