امروز : چهارشنبه 28 شهريور 1397

مخدر
متادون ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

متادون

ترجمه از سایت Wikipedia

مترجم : مسعود صادقی

متادون (که همچنین سیمورون  symoron ، دولوفین dolophine  ،آمیدون amidone ، متادوز methadose ، فیسپتون physeptone ، هپتادون heptadon و ........ نیز نامیده می شود ) یک ماده مخدر (اپیوئید) صنعتی است که از نظر پزشکی بعنوان یک ضد درد (analgesic) و یک نگهدارنده ضد افزایش اعتیاد و یک تقلیل دهنده مرحله آماده سازی (preparation) برای استفاده بیماران وابسته به مواد مخدر (opioids) است . متادون برای اولین بار در آلمان در سال 1937 ، عمدتاً به دلیل نیاز آلمان به یک منبع داخلی مورد اعتماد از مواد مخدر تهیه شد . از آنجاییکه متادون به عنوان آنالوگ غیر چرخه ای (acyclic analog) مورفین و یا هرویین محسوب می شود ، بر روی همان گیرنده های اپیوئیدی این مواد عمل می کند و بنابر این بسیاری از اثرات مشابه و یکسان آنها را داراست . همچنین متادون با توجه به مدت زمان طولانی تأثیر و عمل ، اثر ضد درد بسیار قوی ، و قیمت بسیار پایین آن ، در مدیریت درد های مزمن شدید مورد استفاده قرار می گیرد . متادون در ایالات متحده در سال 1947 توسط الی لیلی (Eli Lilly) و شرکت وی ساخته شد . سوء مصرف متادون هر ساله موجب حدود 5000 مرگ بر اثر مصرف بیش از حد (over dose) ، در ایالات متحده می شود . 

ادامه مطلب ...
مواد مخدر (اپیو ئیدها) ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

مواد مخدر (اپیو ئیدها)

مقدمه : مواد مخدر کند کننده فعالیتهای سیستم اعصاب مرکزی بوده و در گروه مواد سستی زا طبقه بندی می شوند . این مواد مسکن درد ، کاهنده استرس و شدیدا" اعتیادآورند . معمولا" ایجاد سرخوشی و نشاط می کنند . مواد مخدر(اپیو ئیدها) هم به صورت طبیعی یافت شده مانند تریاک که از بوته خشخاش به دست می آید و هم به طور مصنوعی و شیمیایی در آزمایشگاهها تولید می شوند . برخی از مخدرها مانند کدئین ، مورفین و متادون ارزش استفاده پزشکی و درمانی دارند ولی مصرف بی رویه و نابجای آنها بدون تجویز پزشک خطراتی را به دنبال دارد .

در زبان انگلیسی واژه drog هم به معنی دارو و هم ماده مخدر به کار می رود. این مسئله شاید از آنجا ناشی می شود که در ایام گذشته از مواد مخدر مانند تریاک و آلکلو ئیدهای آن در قرنهای اخیر (مانند کدئین و مورفین) به عنوان دارو استفاده شده و کاربرد پزشکی داشته است . همچنین بیانگر این مطلب مهم است که مرز بین دارو و وابستگی به آن بسیار اندک بوده و استفاده نابجا از داروهای مخدر پیامدهای ناگواری از جمله اعتیاد و بیماری های ناشی از آن به دنبال خواهد داشت. سعی ما بر این است که در این تاپیک شما را با انواع مواد مخدر و عوارض آن آشنا نماییم .

ادامه مطلب ...