امروز : دوشنبه 23 مهر 1397

قوانین و مقررات ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

قوانین و مقررات زیر مربوط به تمامی درمان هایی است که در این مرکز ارائه می گردد و برای همه بیماران اعمال خواهد شد.

1- در صورت مشاهده هرگونه رفتار ناپسند از شما مانند رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت، فروش موادمخدر یا دارو، تهدید پرسنل، توهین، بددهنی یا ارتکاب جرم در محل مرکز سریعاً از درمان خارج گردیده و ما از ارائه خدمات به شما معذور خواهیم بود. ضمناً هیچ هزینه ای مسترد نخواهد شد.

2- اگر به هر دلیل به مدت یک هفته متوالی( بدون هماهنگی) غیبت نمایید. از درمان خارج شده و هیچ هزینه ای مسترد نخواهد شد. بهتر است برای شروع درمان کاملاً آماده شده و برای مشکلات احتمالی و پیش رو راه حلی بیندیشید.

3- چنانچه حالات روحی شما در طول درمان به طور برجسته ای حاد شود( افکار خودکشی، صدمه به دیگران، بیماری عمده روانی مانند سایکوز، افزایش مصرف موادمخدر و غیره) به پزشکان دیگری جهت مشاوره ارجاع خواهید شد و در صورت تشخیص پزشک مزبور ممکن است شما از ادامه درمان کنار گذاشته شوید

4- از آنجایی که این مرکز خصوصی بوده و هیچ اعتبار دولتی دریافت نمی کند وکاملاً متکی به پرداخت هزینه درمان توسط بیماران است  در صورت عدم پرداخت، یا تأخیر در پرداخت هزینه ،متأسفانه از ادامه درمان شما معذور خواهیم بود.

5- به دلیل محدودیت مرکز در پذیرش بیماران، ممکن است در مواردی برای مدت محدود در فهرست انتظار باقی بمانید.

6- از آنجا که مرحله ارزیابی و درمان  برای این مرکز مستلزم صرف وقت و هزینه می باشد خواهشمند است قبل از تشکیل پرونده یا شروع درمان دقیقاً شرایط و مراحل درمان را مرور کرده و برای درمان آماده شوید پس از تشکیل پرونده یا شروع درمان هیچ هزینه ای مسترد نخواهد شد.

7- تأکید می شود برای شروع و ادامه درمان در مواقع( معاینه پزشک، جلسات ارزیابی و مشاوره) حضوری به موقع داشته و در زمان تعیین شده مراجعه فرمایید. در صورت عدم مراجعه به موقع از ادامه درمان شما معذور خواهیم بود.

8- تأکید می شود نظم و انضباط، مقررات مرکز و بهداشت محیط را کاملاً رعایت فرمایید. در غیراین صورت از ادامه درمان شما معذوریم

9- فقط (براساسTake home در درمان نگهدارنده) تغییر مرحله درمان به صورت مدل شش مرحله ای بوده و ارائه دارو، برای مصرف در منزل، طبق نظر درمان گران خواهد بود.

10- تأکید می شود از مصرف دارویی که پزشک برای شما تجویز نکرده است، همچنین موادمخدر یا سایر مواد خودداری نمایید زیرا ممکن است سلامت خود را به خطر بیاندازید. مسئولیت عواقب مصرف هرگونه دارو و مواد خارج از دستور پزشک برعهده شما خواهد بود.

چنانچه مشکل، مسئله، درخواست و نقطه نظری در مورد درمان و یا این مرکز دارید. لطفاً به صورت کتبی به کمیته  فرهنگی تحویل داده یا در صندوق انتقادات و پیشنهادات بیاندازید تا در جلسات هفتگی مرکز با پرسنل مطرح گردد. پس از تشکیل جلسات شما می توانید پاسخ درخواست خود را نیز در کمیته فرهنگی پیگیری نمایید.

توجه: توصیه می شود در مورد مراجعین خانم در صورتی که احتمال بارداری وجود دارد و یا از برنامه کنترل باروری و جلوگیری از حاملگی استفاده می کنند. پزشک و مدیر مرکز را سریعاً مطلع فرمایند.