امروز : دوشنبه 23 مهر 1397

کانابینوئیدهای صنعتی ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

کانابینوئیدهای صنعتی چیستند ؟

کانابینوئیدهای صنعتی به تعداد فزاینده ای از مواد شیمیایی و روانگردان ساخته شده توسط انسان که بصورت اسپری و یا مواد گیاهی خرد و خشک شده هستند ، نسبت داده می شوند ، که می توانند دود شوند (بخورهای گیاهی herbal incense ) یا بصورت مایعاتی فروخته شوند که در سیگارهای الکترونیکی و دستگاه های دیگر بخار و استنشاق می گردند (بخورهای مایع liquid incense ) .

این مواد شیمیایی کانابینوئید نامیده می شوند زیرا به مواد شیمیایی موجود در گیاه ماریجوانا مرتبط هستند. به دلیل همین شباهت کانابینوئیدهای صنعتی گاهی به غلط " ماریجوانای صنعتی " (یا علف جعلی fake weed ) نامیده شده و اغلب به عنوان " ماده ایمن " و جایگزینی قانونی برای این ماده مخدر به بازار عرضه شده اند. در حقیقت ممکن است آنها با قدرت بسیار بیشتر از ماریجوانا بر روی مغز اثر بگذارند ; اثرات واقعی آنها می تواند غیر قابل پیش بینی و در برخی موارد شدید و حتی مرگبار باشد.

 

ادامه مطلب ...