امروز : چهارشنبه 25 مهر 1397

گزارش عملکرد سه ماهه پاییز 1392- گروه روانشناسی ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

الف- انجام مشاوره توسط روانشناسان :

بیماران مرکز در طول این فصل نیز طبق برنامه از انجام مشاوره های فردی با روانشناسان در کمک به بهبودی و بازگشت به سبک زندگی معمول و مطلوب استفاده نمودند . همچنین اجرای جلسات ماتریکس به قوت خود باقی بوده و خانواده بیماران نیز در مشکلات مختلف در حوزه های رفتاری و روانشناختی مورد مشاوره قرار گرفتند .

ب- فعال تر شدن صندوق همیاری مرکز :

صندوق همیاری مرکز در جهت کمک و یاری مددجویان در طول سه ماهه پاییز تعداد هشت مورد به مددجویان در مبالغ مختلف وام پرداخت نمود و همچنین در راستای تشویق بیماران به استمرار در روند بهبودی ، هزینه  هدیه جشن های پاکی را که در مرکز برایشان برگزار می شود توسط صندوق پرداخت می گردد .

ج- سخنرانی روانشناس مرکز در بیمارستان شهید رجائی تنکابن :

« مهارت های ارتباطی ، رفتاری و مدیریت استرس » موضوع سخنرانی های آقای بهرام سروری روانشناس مرکز بازگشت بود که برای پرسنل و کارکنان بیمارستان شهید رجائی تنکابن به اجرا در آمد که قبلاً به صورت مشروح در این سایت گزارش شده است  .

د- جلسات گروه درمانی :

جلسات گروه بصورت دو روز در هفته ادامه داشته و علاوه بر برگزاری جشن پاکی برای 6 تن از مددجویان در سه ماهه پاییز ، مباحث زیر در جلسات این فصل مورد بحث و آموزش قرار گرفت :

یاری رساندن – بازنگری در مقررات گروه – مهارت گوش دادن – مهارت های ارتباطی – کمیته فرهنگی – بهداشت روان – جبران خسارت – عوارض جسمی ، روانی ، معنوی و اجتماعی اعتیاد – انتظارات خانواده – آشنایی با ایدز – خشم و پرخاشگری – نظم و انظباط – اوقات فراغت – بارش فکری – خواستن مقدمه تغییر و .........

 گزارش : بهرام سروری