دانلود کتاب قانون توانگری - مرکز درمان بازگشت - ترک اعتیاد بازگشت
 

امروز : چهارشنبه 24 مرداد 1397

دانلود کتاب قانون توانگری ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

در سالهای اخیر چه بسیار درباره اندیشه مثبت شنیده اید . به علت این سال های کسادی و بی برکت ، عبارات مقتدرانه اندیشیدن یا « اندیشه مقتدر » زاییده شده است . منظور از « اندیشه توانگر » اندیشه ای است که فزونی و نشو و نما و کامیابی و دولت و شوکت و ثمرات نیکو به بار آورد . میزان آرامش و تندرستی و برکت زندگیتان ، میزان توانگری شما را نشان می دهد . اگر چه « اندیشه توانگر » از دیدگاه افراد مختلف متفاوت است ، با این حال ، این قدرت را به شما می دهد که به آرزوهای خود ، خواه سلامت و خواه رفاه مالی افزون تر و خواه زندگی شخصی شادمانه تر و ........ جامه عمل بپوشانید .

این کتاب به سادگی نشان می دهد که چگونه « اندیشه توانگر » به افراد بیشمار – از همه سطوح زندگی کمک کرده است وانگهی نشان می دهد که اندیشه توانگر چگونه می تواند شما را نیز یاری کند . همچنان که با این کتاب پیش می روید ، خود بخود قدرت « اندیشه توانگر » شما نیز افزایش می یابد . آنگاه تقریباً به آسانی ثمرات شکوهمند آن را درو می کنید .

کتاب « قانون توانگری – The dynamic laws of prosperity  » نوشته خانم کاترین پاندر است که برای نخستین بار در سال 1962 انتشار یافت . ترجمه این کتاب از روی چاپ چهاردهم ( مارس 1979) توسط خانم گیتی خوشدل (نشر مهر 1373) صورت گرفته است که می توانید از لینک زیر دانلود نمایید .