کافئین و افسردگی: صفخه 2 - مرکز درمان بازگشت - ترک اعتیاد بازگشت
 

امروز : چهارشنبه 24 مرداد 1397

کافئین و افسردگی ساخت PDF چاپ ارسال به دوست
فهرست صفحات
کافئین و افسردگی
صفخه 2
صفخه 3
صفخه 4
صفخه 5
صفخه 6

             «برخی از مطالعات بیان می کنند که قهوه می تواند بر ضد عوارض منفی افسردگی عمل کند»

 

عوارض احتمالی مثبت کافئین بر افسردگی

مطالعات پزشکی در زمینه ارتباط بین میزان جذب کافئین و افسردگی ، به خصوص زمانیکه با چای و یا قهوه مصرف می شود ، اغلب نشان می دهند که کافئین می تواند میزان بروز افسردگی را کاهش دهد. حتی برخی پیشتر رفته و بیان می کنند که علاوه بر آن کافئین می تواند میزان وقوع خودکشی را نیز کاهش دهد.

مطالعات انجام شده در چین بین سال های 1980 تا 2015 نشان داده که افسردگی مرتبط با کافئین از مقدار نسبتاً پایینی برخوردار بوده است.( با ابتلا کمتر از یک درصد از افراد در همه موارد)

پژوهش ها همچنین نشان داده اند که خطر افسردگی بعنوان یک نتیجه از مصرف کافئین وقتیکه افراد مصرف خود را در روز افزایش دهند ، واقعاً کاهش می یابد.

محققان به این نتیجه رسیده اند که مصرف کافئین و قهوه به طور قابل توجهی خطر افسردگی را کاهش می دهد.

مطالعه ای 12 پژوهش دیگر مرتبط با کافئین و افسردگی را در بین 346913 نفر و 8146 مورد افسردگی ، آنالیز کرده است. این مطالعه نشان داده است که کافئین (بخصوص در قهوه) اثرات محافظتی در جلوگیری از افسردگی دارد و چای با مقدار کافئین کمتر در فنجان ، دارای حفاظت کمتری در جلوگیری از افسردگی می باشد اما هنوز هم تا حدی موثر است.