فلاکا ماده مخدر خطرناکی است اما شما را زامبی نمی کند: صفخه 3 - مرکز درمان بازگشت - ترک اعتیاد بازگشت
 

امروز : چهارشنبه 24 مرداد 1397

فلاکا ماده مخدر خطرناکی است اما شما را زامبی نمی کند ساخت PDF چاپ ارسال به دوست
فهرست صفحات
فلاکا ماده مخدر خطرناکی است اما شما را زامبی نمی کند
صفخه 2
صفخه 3

بیایید تلاش کنیم تا حقایق را دریابیم

در حالیکه اطلاعات دروغ می تواند به جلوگیری از مردم (عمداً ) از مصرف مواد ذاتاً خطرناک مانند فلاکا بیانجامد ، ولی نه تنها برای جلوگیری از مصرف بلکه برای جلوگیری از کسانی که پرهیز از تجربه مواد خطرناک را نمی پذیرند ، اطلاعات بر حق و صادقانه مورد نیاز است.

گاهی اوقات اطلاعات وحشتناک برای جلوگیری از مصرف مواد کارآیی دارد اما وحشت باید بر اطلاعات حقیقی درباره مواد مخدر بالقوه خطرناک مبتنی باشد. اگر همچنان درباره عوارض جانبی مواد مبالغه کنیم آنوقت می تواند بر علیه تلاش های پیشگیرانه ما به دو روش عمل نماید.

اول ، مصرف کنندگان مستعد خصوصاً مصرف کنندگان آزموده مواد ممکن است هشدارهای ما را نادیده بگیرند. دوم ، اثرات خطرناک مبالغه آمیز معمولاً به افزایش برچسب ننگ برعلیه آنهایی منجر می شود که مصرف می کنند یا به وابستگی به ماده مخدر می انجامد. معمولاً این مسئله فقط به انزوای بیشتر و کاهش احتمال جستجوی درمان منتهی می شود.

اکنون به نظر می رسد که آدمخواری ناشی از مصرف مواد مخدر یک موضوع رسانه ای داغ باشد . این قابل درک است که اکنون عموم مردم توسط شوهای تلویزیونی زامبی آزار روحی می بینند. بنابراین ما نیاز به تضمینی داریم تا درباره اخباری که می شنویم هشیار، و برای اخباری که به اشتراک می گذاریم مسئولیت پذیر باقی بمانیم.