امروز : يكشنبه 1 مهر 1397

تضعیف CNS: علائم و درمان ساخت PDF چاپ ارسال به دوست
فهرست صفحات
تضعیف CNS: علائم و درمان
صفخه 2
صفخه 3
صفخه 4
صفخه 5
صفخه 6

نوشته : جنیفر هویزن (Jennifer Huizen) بازنگری توسط سوزان فالک (Suzanne Falck, MD, FACP)

ترجمه : مسعود صادقی

تضعیف سیستم اعصاب مرکزی، CNS (central nervous system) به وضعیتی که در آن عملکرد عصبی کاهش می یابد ، گفته می شود. این مسئله می تواند از مصرف بیش از حد (overdose) مواد مخدر ، مسمومیت و یا دیگر شرایط پزشکی حاصل شود.

تضعیف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) معمولاً از سوء مصرف موادی که فعالیت مغزی را آهسته می کنند، منتج می شود. این مواد ، تضعیف کننده CNS (CNS depressant) نامیده می شوند.

دوزهای معینی از این تضعیف کننده های CNS می توانند خاصیت درمانی داشته باشند اما در دوزهای بالا ممکن است فعالیت سیستم عصبی را به میزان بسیار پایین و خطرناکی کاهش دهند.

 علائم می تواند به طور گسترده ای از عدم درک زمان و مکان خفیف (mild disorientation) تا مرگ متفاوت باشد.

تضعیف CNS چقدر رایج است ؟

شیوع تضعیف CNS یا اوردوز (overdose) حاصل از آن نسبتاً کم شناخته شده زیرا علل و علائم آن بسیار متغیر است. آمار حاضر نشان می دهد که تضعیف CNS یا اوردوز در زمره شایع ترین علل مسمومیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده و کانادا است.

موسسه ملی سلامت (NIH) ذکر می کند که تضعیف CNS و اوردوز یا سوء مصرف مواد اپیوئیدی در ایالات متحده در حال افزایش است. اطلاعات جمع آوری شده از سال 2002 تا 2012 ، افزایشی 72 درصدی را در بستری های بیمارستانی مرتبط با مواد اپیوئیدی نشان می دهد.

مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC) ذکر می کند که بین سال های 1999 و 2010، نرخ اوردوز مسکن های تجویزی در زنان آمریکایی 400 درصد افزایش یافته است.