گروه درمانی در مرکز بازگشت (عملکرد پاییز1390) - مرکز درمان بازگشت - ترک اعتیاد بازگشت
 

امروز : يكشنبه 28 مرداد 1397

گروه درمانی در مرکز بازگشت (عملکرد پاییز1390) ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

گروه درمانی یک نوع درمان روانی – اجتماعی است که در آن مددجویان در یک گروه کوچک که معمولا" تعداد اعضای آن به 8 تا 12 نفر می رسد گرد هم آمده و در جلسات منظم (معمولا" هفتگی) با هم به تعامل و گفتگو می پردازند . گروه درمانی هم اکنون جزء روشهای موثر درمان غیر دارویی بیماریهایی چون اعتیاد قلمداد می شود . گروه درمانی در اعتیاد، به مددجویان که عموما" پذیرش مطلوبی در اجتماع از آنها بعمل نمی آید کمک می کند تا زمینه های زیر را به اجرا در آورند :

ابراز وجود ، تخلیه هیجانی ، پذیرش مسئو لیت ، نوع دوستی ، انتقال تجارب ، بازخورد افکار و رفتار خود ، واقعیت سنجی ، همدلی ، حل مسئله ، جرآت آموزی و .......

از روشهای درمانی که در مرکز بازگشت به طور مرتب اجرا میشود گروه درمانی است . این گروه شامل مجموعه ای از مددجویان تحت درمان و افراد درمان یافته می باشد . گروه هفته ای دو بار تشکیل جلسه می دهد و علاوه بر مددجویان ، روانشناسان و پزشک مسئول مرکز بعنوان هدایت گران جلسه در مباحث حضور دارند . بعنوان نمونه عناوین مهمترین مباحث مطرح شده در جلسات گروه درمانی سه ماهه فصل پاییز به شرح زیر بوده است :

قاطعیت نه گفتن ، کنترل خشم ، سبک های زندگی ، تربیت فرزند ، ارتباط بین فردی ، وسوسه ، صداقت ، کنار آمدن با مشکلات ، بر شمردن عوارض اعتیاد ، چرا اینجا هستیم ؟ ، لغزش و ناشکری


تهیه گزارش : بهرام سروری