امروز : سه شنبه 24 مهر 1397

تبریک سال نو در آخرین جلسه گروه درمانی سال 90 ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

آخرین جلسه گروه درمانی سال 1390 در محیطی صمیمی و دوستانه در تاریخ 24 اسفندماه ، با صرف شیرینی و شکلات برگزار شد . در پایان جلسه ضمن تبریک سال نو وتشکر از کلیه بیماران توسط دکتر صیادی و گروه روانشناسی مرکز یک بسته حاوی سررسید و خودکار با آرم مرکز درمانی بازگشت ، جهت ثبت وقایع روزانه در ایام عید بصورت برداشت احساس و رفتار مربوطه برای تجزیه و تحلیل آن در جلسه آتی گروه درمانی در سال 91 اهدا شد .

گزارش : admin